GIẢI TRÍ

Với sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số trong những năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí đã có nhiều thay đổi, điển hình là xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số nền kinh doanh giải trí toàn cầu nhằm tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn bao giờ hết. LingoFocus cộng tác với nhiều dịch giả chuyên môn trong lĩnh vực này nhằm truyền tải nội dung mang tính giải trí nhưng vẫn đảm bảo phù hợp văn hóa của từng thị trường mới. Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án dịch thuật và bản địa hoá khác nhau cho các công ty truyền thông và giải trí:

- Ứng dụng âm nhạc
- Chương trình truyền hình
- Tài liệu ẩm thực

- Các nền tảng và trang mạng xã hội
- Các ứng dụng kết bạn, hẹn hò
- Các ứng dụng nhắn tin
- Các tài liệu khác

+10

ngôn ngữ
cung cấp

+100

dự án
thành công

+800.000

từ đã
hoàn thành

+30

dịch giả
chuyên môn