Tiếng Việt English Hotline: (+84)962671890 - ​(+84)967241319

Từ khoá

 
Những lỗi phổ biến trong dịch thuật
Những lỗi phổ biến trong dịch thuật
Traduttore, traditore (Dịch là phản!). Nghề dịch là một công việc cao quý vì nó là cầu nối giữa các nền văn hóa. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chính dịch giả lại khiến các nền văn hóa xa nhau hơn vì họ biến bản dịch thành một trò cười trong mắt độc giả khi phạm những sai lầm không thể cứu vãn khi dịch. Sau đây là một số lỗi phổ biến trong dịch thuật.