Tiếng Việt English Hotline: (+84)962671890 - ​(+84)967241319

Những lỗi phổ biến trong dịch thuật

 

Traduttore, traditore (Dịch là phản!). Nghề dịch là một công việc cao quý vì nó là cầu nối giữa các nền văn hóa. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chính dịch giả lại khiến các nền văn hóa xa nhau hơn vì họ biến bản dịch thành một trò cười trong mắt độc giả khi phạm những sai lầm không thể cứu vãn khi dịch. Sau đây là một số lỗi phổ biến trong dịch thuật.

Author: Thomas Viet - Nguyen Quoc Viet


            1. Dịch bám từ

Đây là một lỗi đa số dịch giả đều từng phạm phải. Trong những trường hợp mà các ngôn ngữ cùng chung ngữ hệ, dịch giả có thể chọn cách dịch bám từ do cú pháp của hai ngôn ngữ có những điểm chung. Tuy nhiên,không phải lúc nào dịch giả cũng gặp may mắn như vậy. Có nhiều ngôn ngữ khác nhau đến nỗi dù dịch giả có dịch chính xác nghĩa của từng từ thì cả câu dịch cũng hoàn toàn vô nghĩa. Ví dụ như tiếng Ireland và tiếng Anh. Tiếng Ireland có cấu trúc VSO (động từ - chủ ngữ - tân ngữ), tức là động từ đứng trước chủ ngữ. Điều này có nghĩa là câu “Tôi yêu bạn” trong tiếng Anh sẽ thành “Yêu tôi bạn” trong tiếng Ireland. Vì thế, nếu không chú ý đến cú pháp khi dịch thì sẽ cho ra một bản dịch thảm họa.


 2. Bạn giả (False friends)

Trong hai ngôn ngữ bất kì có những từ thoạt nhìn có vẻ tương đương nhau nhưng thực chất lại có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Từ này không thể được dịch thành từ kia. Những từ này gọi là bạn giả (false friends). Dịch giả nghiệp dư hoặc không cẩn thận hay mắc phải lỗi này vì họ không tra từ điển kĩ và cho rằng những từ đó có cùng nghĩa. Ví dụ điển hình là từ “library” trong tiếng Anh và “librarie” trong tiếng Pháp. “Library” chỉ nơi người ta đến để đọc và mượn sách, trong khi “librarie” nghĩa là hiệu sách. Vì vậy, dịch giả cần phải có vốn từ rộng và sâu để cho ra lò một bản dịch tốt.

                  3. Giọng văn trong bài dịch

Đây là một lỗi rất khó bắt  đôi khi những dịch giả chuyên nghiệp cũng mắc phải. Công việc của dich giả không chỉ là giúp độc giả hiểu văn bản gốc mà còn phải truyền tải được giọng văn của văn bản gốc. Khi dịch một văn bản trang trọng dùng trong kinh doanh, dịch giả phải giữ được sự trang trọng đó mà không lược bỏ bất kì thông tin nào. Có lẽ đây là điều giúp phân biệt giữa dịch giả tốt và dịch giả tệ, vì phải có kiến thức đầy đủ về nền văn hóa của ngôn ngữ đích thì mới có thể tạo ra một bản dịch hay về mặt văn phong.


___


For enquiries, please contact:

Email: projects@lingofocus.net

Hotline: (+84)-962671890
             (+84)-967241319